Monday, August 16, 2010

Jawatan Kosong - KEMAS


JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

TAWARAN MENGIKUTI KURSUS SIJIL PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (TABIKA) KEMAS LEPASAN DIPLOMA TAHUN 2011

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk memohon mengikuti Kursus Sijil Pendidikan Awal Kanak-kanak (TABIKA) KEMAS Lepasan Diploma tahun 2011.

1. SYARAT DAN KELAYAKAN
1.1 Pemohon mestilah warganegara Malaysia
1.2 Pemohon mestilah memiliki kelayakan akademik seperti berikut :-

(a) Diploma dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak yang di iktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau yang diiktiraf setaraf dengannya ; dan
(b) Mendapat lima (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu (dan lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
1.3 Pemohon wanita sahaja layak memohon

2. MAKLUMAT ASAS KURSUS
2.1 Tarikh mula : November 2010 atau tertakluk kepada perubahan kursus
2.2 Tempat : Institut/ Pusat Latihan KEMAS
2.3 Tempoh : Satu (1) hingga dua (2) bulanatau tertakluk kepada perubahan yang ditetapkan oleh Jabatan.

3. PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN
3.1 Pemohon dikehendaki menggunakan Borang KEMAS 1 Pin. 2005
3.2 Isikan semua maklumat dengan jelas, tepat dan lengkap mengikut butiran yang dikehendaki seperti dalam borang berkenaan.

3.3 Borang ini juga boleh didapati di :
(a) Laman web www.kemas.gov.my ; atau
(b) Ibu Pejabat KEMAS, Pejabat KEMAS Negeri atau Daerah/Parlimen.
Alamat Ibu Pejabat KEMAS dan Pejabat KEMAS Negeri adalah seperti di dalam iklan.

DOWNLOAD Iklan Tawaran
DOWNLOAD Borang Permohonan

4. PANDUAN MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN

4.1 Borang permohonan KEMAS 1 Pin. 2005 yang lengkap disi berserta dengan salinan Kad Pengenalan, sekeping gambar berukuran pasport, salinan Diploma atau lain-lain bidang yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan, salinan sijil-sijil persekolahan, salinan Sijil Lahir, salinan Sijil Berhenti Sekolah dan salinan Sijil Kegiatan Luar yang telah disahkan hendaklah dihantar ke Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri yang dipohon seperti alamat di para 3.3 (b) sebelum tarikh tutup permohonan

4.2 Sila catatkan nama jawatan yang dipohon di sebelah kiri sampul surat permohonan.

4.3 Sebarang kelewatan permohonan tidak akan dipertimbangkan

4.4 Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dilayan

5. TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 29 Ogos 2010

6. TEMUDUGA DAN KEPUTUSAN
6.1 Hanya calon yang layak sahaja akan dipanggil untuk sesi temu duga.
6.2 Hanya calon-calon yang berjaya dalam Kursus Asas Sijil Pendidikan Awal Kanak- Kanak akan dipertimbangkan untuk berkhidmat sebagai Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pemaju Masyarakat TABIKA) Gred S27 secara kontrak di KEMAS.
6.3 Calon-calon yang tidak dihubungi selepas enam (6) bulan daripada tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya.

No comments:

Post a Comment

Salam,

Kepada penjenguk Blog, Jika ingin meninggalkan komen, sila letak nama pena atau nama singkatan. Tulis dengan bahasa yang baik dan mudah. Bahasa atau ayat kutuk-kutuk, provokasi, maki makian adalah dilarang..

Wassalam...